Khoá học

 

Lớp Thông Thường (trên 10 học sinh)

 

Lớp Dạy Kèm Đặc Biệt (dưới 8 học sinh)

★Học thử / kiểm tra đầu vào miễn phí vào thứ 7, CN hàng tuần
★Đảm bảo chất lượng N5-N4 với điều kiện đi học trên 85% các buổi học
★Đóng sớm 10 ngày trước khi khai giảng giảm 5%
★Nhóm 3 người đăng ký giảm 5%
★Hình thức đóng học phí linh hoạt, đóng theo tháng hay trọn gói (trọn gói giảm 5%)

 

Khai giảng hàng tháng (ngày 5 - ngày 20)

- Lớp luyện thi JLPT N5
  Chi tiết: bấm vào đây

- Lớp luyện thi JLPT N4
  Chi tiết: bấm vào đây

- Lớp luyện thi JLPT N3
  Chi tiết: bấm vào đây

- Lớp luyện thi JLPT N2
  Chi tiết: bấm vào đây

- Lớp luyện thi JLPT N1
  Chi tiết: bấm vào đây

- Lớp luyện thi EJU
  Chi tiết: bấm vào đây

- Lớp Tiếng Nhật dành cho thiếu nhi
  Chi tiết: bấm vào đây